avenna.cz Avenna

avenna.cz
Title: Avenna
Keywords: Avenna, úvod, nové ?lánky
Description: Avenna
avenna.cz is ranked 6845625 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,674. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. avenna.cz has 43% seo score.

avenna.cz Information

Website / Domain: avenna.cz
Website IP Address: 89.185.242.96
Domain DNS Server: ns2.leris.cz,ns1.leris.cz

avenna.cz Rank

Alexa Rank: 6845625
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

avenna.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $2,674
Daily Revenue: $7
Monthly Revenue $219
Yearly Revenue: $2,674
Daily Unique Visitors 674
Monthly Unique Visitors: 20,220
Yearly Unique Visitors: 246,010

avenna.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Date Tue, 02 Aug 2016 03:06:10 GMT
Server Apache
Content-Type text/html

avenna.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Avenna 5 0.57%
úvod 1 0.08%
nové ?lánky 1 0.21%

avenna.cz Traffic Sources Chart

avenna.cz Similar Website

Domain Site Title

avenna.cz Alexa Rank History Chart

avenna.cz aleax

avenna.cz Html To Plain Text

Avenna P?esko?it na obsah | P?esko?it na navigaci Avenna Osvěd?ené návody: ... jak se uzdravit ... jak urovnat vztahy ... jak pochopit osud ... a dal?í Vyhledávání Obch?dek - ka?dy měsíc nová CD s nahrávkami p?ená?ek Avenny. Poslední novinky Nové ?lánky Vy?la na?e druhá kniha Pojmenovaly jsme ji "Labyrint strachu". pokra?ování ?lánku P?idáno: 8. 6. 2016 - Novinky - Trvaly odkaz - Komentá?e: 2 Váno?ní a novoro?ní p?ání 2015 P?ejeme v?em, aby v poklidu váno?ních svátk?, p?i?li na to, v ?em a jak si zkvalitnit ?ivot a aby se jim to p?í?tí rok povedlo i naplnit. Katka a Hanka pokra?ování ?lánku P?idáno: 22. 12. 2015 - Novinky - Trvaly odkaz - Komentá?e: 8 Poskytování osobních konzultací Na tento rok jsme vám p?islíbily novinky. S jednou jsme vás ji? seznámily – vydaly jsme knihu ?Labyrint viny“, která vás, podle va?ich reakcí, hodně zaujala, co? nás velmi tě?í. Te? je na ?ase vás seznámit s dal?í novinkou. pokra?ování ?lánku P?idáno: 4. 11. 2015 - Novinky - Trvaly odkaz - Komentá?e: 4 ?ídká ka?e mouder, která hojí víc ne? ty nejsilněj?í medicíny Netrvalo dlouho a dnes se v médiích objevily dal?í ?lánky o nás. Zva?ovaly jsme, zda se k tomu vyjád?it ?i nikoliv. Díky médiím jsme toti? vnímány jako vychytralé sektá?ky, které sprostě zneu?ívají nemocné lidi, aby z nich vytáhly peníze. Tak?e a? ?ekneme, co ?ekneme, lidé, kte?í vě?í této na?í bulvární vizitce, si stejně na?e slova vylo?í k obrazu svému – p?esně v duchu po?ekadla: ?Kdo chce psa bít, h?l si v?dy najde.“ Nakonec jsme se rozhodly napsat alespoň několik ?ádek. A je na ka?dém, a? si na celou situaci udělá sv?j vlastní názor. pokra?ování ?lánku P?idáno: 24. 7. 2015 - Novinky - Trvaly odkaz - Komentá?e: 8 Na?e nová kniha "Labyrint viny" Jak jsme ji? avizovaly, na?e ?innost musela ustoupit (ve?ejností podceňované) lite?e zákona, ktery ji? není nakloněn alternativnímu p?ístupu k lé?bě nemocí. Nakonec jsem se rozhodly pojmout na?i ?innost jak jinak ne? netradi?ním zp?sobem a p?ichystaly jsme pro vás novinku – napsaly jsme a vydaly knihu, kterou jsme nazvaly Labyrint viny. pokra?ování ?lánku P?idáno: 23. 6. 2015 - Novinky - Trvaly odkaz - Komentá?e: 6 Oznámení - 19. 2. 2015 - Komentá?e: 8 Váno?ní a novoro?ní p?ání 2014 - 23. 12. 2014 - Komentá?e: 7 Jak "ni?ím" lidem ?ivoty Avennou - 22. 3. 2014 - Komentá?e: 11 Váno?ní a novoro?ní p?ání 2013 - 15. 12. 2013 - Komentá?e: 5 Jak, pro co a podle ?eho se mám v ?ivotě rozhodnout? II. - 21. 11. 2013 - Komentá?e: 4 Jak, pro co a podle ?eho se mám v ?ivotě rozhodnout? I. - 28. 10. 2013 - Komentá?e: 7 Oznámení ohledně budovaného Centra Maják Pty? - 6. 3. 2013 - Komentá?e: 11 Archiv ?lánk? Poslední komentá?e Jirka: Ahoj, souhlas s tím, ?e ka?dej kdo skute?ně chce,… 10. 7. 2016 11:05 Lenka: Poděkování - S úctou k Vám, paní Kuňová a P?ádová,… 17. 6. 2016 10:11 jana: Děkuji! - Opět ú?asná kní?ka, která by měla byt po… 15. 6. 2016 15:15 Julie Tejchmanová: Dobry den, víte,po tomto ?lánku cítím,?e i já pat… 18. 5. 2016 9:19 Marcela Krupi?ková: Zcela náhodně se mi dostala kniha do ruky.Asi to t… 31. 3. 2016 10:53 Michal: Spravedlovost - Zdravím P?e?etl jsem si tenhle ?l… 13. 3. 2016 21:51 Canis: Existuji.. - Pravě ?e nahody existuji :D JE uplně… 11. 3. 2016 13:34 Jolana: Díky za krásné p?ání - Děkujeme za pěkné a opravdu… 23. 12. 2015 19:57 Milena Dobrovolna: vanocni prani - Mila pani Pradova,mila pani Kunova… 23. 12. 2015 16:38 Jaroslav ?picl: Pohodové pro?ití váno?ních svátk? a v roce 2016 a… 23. 12. 2015 11:43 Petra: Děkuji - Paní Hani?ko a Ka?enko, chci Vám oběma m… 23. 12. 2015 7:56 Vla?ka Komlová: Dobry den paní Katko a paní Hanko. Moc děkuji za… 23. 12. 2015 7:21 Soňa Niklfeldová: Poděkování - Děkuji paní Hani?ko a Ka?enko za krás… 22. 12. 2015 23:29 Jana Susková: p?ání - Dobry ve?er milá paní Kuňová a paní P?ádov… 22. 12. 2015 19:52 Marie Psotná: Novoro?ní p?ání - Dobry den paní P?ádová a paní Ku… 22. 12. 2015 18:36 Dal?í komentá?e P?ihlá?ení U?ivatel: Nep?ihlá?en P?ihla?ovací jméno: Heslo: Registrace Anketa Víra v doktory Vě?íte svému léka?i? Ano, bezvyhradně. (57×) Ano, s drobnymi vyhradami. (30×) Spí? ano. (18×) Spí? ne. (19×) Ne, je spol?en s farmaceuty. (19×) Ne, zklamal mě. (5×) Ne, spletl se v diagnóze. (8×) Ne, lhal mi. (2×) Ne, udělal chybu. (5×) Ne, z jiného d?vodu. (17×) K léka?i rad?i nechodím. (79×) Jiná odpově?. (24×) Po?et hlasujících: 283 Nemoci a uzdravení Základní principy (22) Nemoci: hlava (15) Nemoci: trup (6) Nemoci: ruce (0) Nemoci: nohy (2) Nemoci: celé tělo (9) O lidském těle (8) Léky (4) Nebezpe?né my?lenky (14) Problémy ve vztahu K sobě (2) S partnerem (9) S dětmi (9) S rodi?i (0) V práci (0) Ke zví?at?m (1) K rostlinám (0) Povaha ?lověka (8) Obecné rady (16) Osud - běh ?ivota Hlub?í zákonnitosti (18) Obecné návody (5) Náměty k zamy?lení (12) Dění v ?R (4) Dění ve světě (3) Zajímavé odkazy (4) Novinky e-mailem Newsletter Chcete byt informováni o novych ?láncích? Za?lete nám sv?j e-mail: | Nahoru | Mapa stránek úvod Avenna Co je to Avenna? Zakladatelky ?kola zdraví těla i du?e Historie Avenny ?lánky Nemoci a uzdravení Problémy ve vztahu Osud - běh ?ivota Novinky Archiv Hodnocení ?lánk? Komentá?e P?edplatné Kontakt 2007-2015 ? Avenna - bez souhlas? autorek není dovoleno jakékoli texty ?i jejich ?ást publikovat. HP-webdesign | Kód: Malének webdesign | Grafika: Otakar Korolus | CMS: Pub-Me CMS RSS ?lánk? | RSS komentá?? Heat maps

avenna.cz Whois

% (c) 2006-2016 CZ.NIC, z.s.p.o.
%
% Intended use of supplied data and information
%
% Data contained in the domain name register, as well as information
% supplied through public information services of CZ.NIC association,
% are appointed only for purposes connected with Internet network
% administration and operation, or for the purpose of legal or other
% similar proceedings, in process as regards a matter connected
% particularly with holding and using a concrete domain name.
%
% Full text available at:
% http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/
%
% See also a search service at http://www.nic.cz/whois/
%
%
% Whoisd Server Version: 3.10.0
% Timestamp: Tue May 31 00:38:19 2016
domain:  avenna.cz
registrant: SB:AVENNA
admin-c:  HPRADOVA
nsset:  NSS:FILIP-SENK:1
registrar: REG-GRANSY
registered: 23.03.2001 11:11:00
changed:  16.03.2009 17:45:58
expire:  27.03.2017
contact:  SB:AVENNA
name:   Hana Pradova
address:  Kamenice 598
address:  Stirin
address:  251 68
address:  CZ
e-mail:  h.pradova@avenna.cz
registrar: REG-IGNUM
created:  10.08.2001 22:13:00
contact:  HPRADOVA
name:   Hana Pradova
address:  Kamenice 598
address:  Stirin
address:  251 68
address:  CZ
e-mail:  h.pradova@avenna.cz
registrar: REG-IGNUM
created:  10.08.2001 22:13:00
nsset:  NSS:FILIP-SENK:1
nserver:  ns1.leris.cz
nserver:  ns2.leris.cz
tech-c:  SB:FILIP-SENK
tech-c:  FILIP-SENK
registrar: REG-INTERNET-CZ
created:  01.10.2007 02:00:00
changed:  04.05.2008 15:22:03
contact:  SB:FILIP-SENK
org:   Leris.cz
name:   Filip ?enk
address:  Vět?kovice 168
address:  Vět?kovice
address:  74743
address:  CZ
e-mail:  filip.senk@leris.cz
registrar: REG-INTERNET-CZ
created:  31.05.2006 18:05:00
changed:  04.05.2007 12:15:00
contact:  FILIP-SENK
name:   Filip ?enk
address:  Vět?kovice 168
address:  Vět?kovice
address:  74743
address:  CZ
phone:  +420.775623084
e-mail:  filip.senk@leris.cz
registrar: REG-INTERNET-CZ
created:  31.05.2006 17:45:00
changed:  04.05.2007 12:15:0